Local

Ne oluyo amk ya
bu ney
Bu gercek mi amk
Facts